CONTÁCTENOS - 91 575 78 24
RSS
Estás en www.librosingenieriacivilonline.es
Si no encuentra un libro lo buscamos por Ud.
91 575 78 24

CESTA DE LA COMPRA

5 TIENDAS > 1 CESTA

Tiene 0 productos en su cesta Importe total: 0
> > Estructures d'acer. Exemples d'aplicació segons el codi tècnic de l'edificació CTE

Por favor introduzca la cantidad deseada y pulse sobre el carrito.

30 €/Ud.
Cantidad:

Estructures d'acer. Exemples d'aplicació segons el codi tècnic de l'edificació CTE

Autor:

Descripción

Aquest llibre adreça el disseny d'estructures d'acer segons els procediments i les provisions establerts al Codi Tècnic de l'Edificació (CTE DB-SE-A) i conté una llarga llista d'exercicis amb resolució detallada que presenten de manera pràctica la aplicació normativa que garanteix la seguretat y la funcionalitat de la majoria de les estructures d'acer per a edificis.S'estudien les barres sotmeses a tracció, compressió i flexió amb graus de complexitat creixent.


Características

  • ISBN: 978-84-9048-744-0
  • Páginas: 512
  • Tamaño: 17x24
  • Edición:
  • Idioma: Valenciano
  • Año: 2018

Disponibilidad: 24 horas

Contenido Estructures d'acer. Exemples d'aplicació segons el codi tècnic de l'edificació CTE

Aquest llibre adreça el disseny d'estructures d'acer segons els procediments i les provisions establerts al Codi Tècnic de l'Edificació (CTE DB-SE-A) i conté una llarga llista d'exercicis amb resolució detallada que presenten de manera pràctica la aplicació normativa que garanteix la seguretat y la funcionalitat de la majoria de les estructures d'acer per a edificis.S'estudien les barres sotmeses a tracció, compressió i flexió amb graus de complexitat creixent. També inclou l'estudi dels fenòmens de vinclament per compressió, flexió i torsió. Finalment,s'aborden els procediments de dimensionat d'unions soldades o collades, incloent l'estudi de les bases de pilar.Totes les taules i les expressions matemàtiques adients a cada etapa del procés de resolució de cadascun dels exemples estan inclosos al llibre.També s'han inclòs alguns exàmens resolts per a facilitar l'ús de la publicació com a llibre de text en escoles d'arquitectura o d'enginyeria

 

- Classificació d´un Portic com A Traslacional o Intraslacion
- Classificació d´un Portic com A Travat o no Travat


CAPITOL 4.TRACCIÓ,COMPRESSIÓ I VINCLAMENT

- Elements simples de classe 1,2 o 3,sotmesos a tracció o compresió
- Elements simples de classe 1 o 2 sotmesos a compressiío i flexio
  - Procediments practics.Classes 1 o 2 PERFILS OBERTS
    sotmesos a compressió més flexio respecte a leix z
 - Elements simples de classe 3 sotmesos a compressió i flexio
 - Elements simples sotmesos a esforcos de tracció i moments flectors
 
EXEMPLES D´APLICACIO
 - Pilar simple sotmes a esforcos de traccio
 - Pilar simple sotmes a esforcos de compressió
 - Pilar simple sotmes a compressio i moment flectors

EXEMPLES D´APLICACIÓ

- Pilar Simple sotmes a esforcos de tracció
- Pilar simple sotmes a esforcos de compressió
- Pilar simple sotmes a compressión i moment flector respecte a LÉIX z
- Dissey D´Elements d´Una excavallada inclinada

CAPITOL 5 BIGUES EN FLEXIÓ

- Predimensionat de la bigues en flexió
- Estats limit últims (ELU)
  - Resistencia a moments a flectors
  - Resistencia a esforcos tallant
  - Resistencia a moment flectors mes esforcos tallants
  - Resistencia a moment flectors més esforcos axials de compressió
  - Flexio lateral deguda al vindament de la part comprimida de la secció      transversal
  - Abonyegament d´anima degut a l´esforc tallant
  - Plastificacio local d´anima deguda a les forces concentrades
  -
  - Estats limit de servei (ELS)
    - Deformacions  
    - Vibracions
   -Predimensionat de bigues compostes

EXEMPLES D´APLICACIO

 - Biga amb secció d´acer laminat en calet
 - Biga amb secció construida amb xapes d´acer lamit en calent

CAPITAL 6 DISSENY D´UNIONS

- Criteris general de disseny
- Forces internes a les unions
- Unions collades
  - Procediment practics.Unions collades amb cargols no pretesats
  - Procediment practics.Unions collades amb cargols pretesats
- Unions soldades
  - Procediments práctics.Unions soldades més frequents

EXEMPLES D´APLICACIÓ

- Unió soldada o collada Mitjancant Cartel.la
- Unions articulades:Biga-Pilar i Prolongacio de Biga
- Unions collades amb cargols pretesats i Prolongació de biga amb unió Rigida
- Unions collades sotmeses a esforc tallant i de Tracció
- Unió rigida biga-Pilar soldada
- Unió rigida biga-Pilar collada

CAPITAL 7 PLAQUES DE BASE DE PILAR

- Introducció
- Capacitat portant de formigó confinat
- Area portant efectiva
- Rigidesa de la placa base
- Ancoratges
- Proces de disseny
  -Placa base del pilar en compressio
  -Placa base del pilar en compressio + flexio

EXEMPLE D´APLICACIÓ

- Placa base del pilar en compressió
- Placa base del pilar en compressió excentrica
- Placa base del pilar enrigida
 
- Capital 8. EXAMENS RESOLT


- Cordó d´Encavallada en compressió,disseny d´unio
  Encavallada i pilar en compressió i flexió respecte a l eix
- Biga de doble cara amb unió collada a pilar,disseny de placa
  base del pilar i pilar en compressio
- Biga amb unio soldada a pilar,biga en compressio i biga en flexio
- Biga amb unio soldada a pilar en flexio i pilar en compressio i flexiopo
- Boga en compressio i flexio,placa base del pilar en compressio i bifga amb unio soldada i sistemas de travada

Pago seguro | Mensajerías

Copyright © Despegando S.L. 2024 | | info@librosingenieriacivilonline.es